ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 8.2.2021. 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων περιγράφει -μεταξύ άλλων- τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «η Επιχείρηση», ως τέτοια θα εννοείται η ατομική επιχείρηση του Άγιδος Ηλιάκη που εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Μεσογείων αριθ. 136, ΤΚ: 15125 με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΓΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ», Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ.Γ.Ε.ΜΗ.)  134154602000, με Α.Φ.Μ. 102905008 της ΔΟΥ Αμαρουσίου. 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε. Η Επιχείρηση μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η Επιχείρηση εμπορεύεται μια σημαντική ποικιλία προϊόντων μεταξύ άλλων και στο e-shop της fitoriomarousi.gr. Ειδικότερα, έχουμε ως αντικείμενο την πώληση φυτών, γλαστρών, χωμάτων και λιπασμάτων καθώς  και συναφών ειδών. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Επιχείρηση, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας. Στην παρούσα δήλωση μπορείτε ακόμη να πληροφορηθείτε και τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που παρέχουμε, για τις οποίες παρέχονται πρόσθετες σχετικές πληροφορίες. Η παρούσα δήλωση ισχύει για κάθε αλληλεπίδραση σας με την Επιχείρηση.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. 

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας, συναλλαγής και εν γένει αλληλεπίδρασης σας με την Επιχείρηση ή με μια έτερη συνδεδεμένη επιχείρηση μας. Η Επιχείρηση, και οι τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύνανται επίσης να τις συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. 

Η Επιχείρηση συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας. Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. 

Η συλλογή και εν γένει επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Μεταξύ των σκοπών αυτών είναι και η αποτελεσματική μας λειτουργία αλλά και για να σας παρέχουμε τις καλύτερες εμπειρίες με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν, για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο e-shop της Επιχείρησης, ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας. 

Βασιζόμαστε σε διάφορους νομικούς λόγους και δικαιώματα (“νομικές βάσεις”) για την επεξεργασία των δεδομένων, όπως η συγκατάθεσή σας, τα νόμιμα συμφέροντα μας, η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με εσάς, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Επίσης, ενδέχεται να αποκτούμε δεδομένα από τρίτους. Προστατεύουμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μία αγορά Προϊόντων μας μέσω του καταστήματος της Amazon, είναι πιθανόν να μας διαβιβαστούν τα δεδομένα Σας.

Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Ωστόσο, ορισμένες από τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα μας απαιτούν κάποια προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να σας παράσχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την παροχή ενός προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας σε εσάς, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν ή την Υπηρεσία. Ομοίως, στις περιπτώσεις στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα βάσει του νόμου ή για τους σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης μιας σύμβασης με εσάς, και δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορούμε να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τη σύμβαση. 

Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση email, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον να εργαστείτε για την Επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία του βιογραφικού σας, όπως λχ μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία.

Διαπιστευτήρια. Κωδικοί πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης, καθώς και παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση στον λογαριασμό.

Δεδομένα πληρωμών. Δεδομένα για τη διεκπεραίωση πληρωμών, όπως ο αριθμός του μέσου πληρωμής σας (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), καθώς και ο κωδικός ασφαλείας που είναι συσχετισμένος με το μέσο πληρωμής. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, ενδέχεται να κοινοποιούμε σε συνεργάτες μας (λχ μεταφορείς courier) τα στοιχεία επικοινωνίας Σας ή/και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. Όταν επιλέγετε να πραγματοποιείτε πληρωμές μέσω Ηλεκτρονικών Καρτών και ανάλογων μέσων πληρωμής, ενδέχεται να γνωστοποιούμε δεδομένα σας σε Χρηματοπιστωτικά και Τραπεζικά Ιδρύματα. Σε περίπτωση επιστροφών χρημάτων (λχ για ακυρωθείσες παραγγελίες), ιδιαίτερα δε αν η ακυρωθείσα συναλλαγή είχε γίνει μέσω αντικαταβολής ενδέχεται να απαιτηθεί η εκ μέρους σας γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων Σας, όπως λόγου χάρη τα στοιχεία του λογαριασμού Σας για να προχωρήσουμε στην επιστροφή των χρημάτων Σας.

Αλληλεπιδράσεις. Δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης από εσάς. Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, προϊόντα προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wish list), εξαργυρώσεις κουπονιών, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας. Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Βίντεο ή καταγραφές. Καταγραφές εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε κτήρια, καταστήματα λιανικής και άλλες τοποθεσίες της Επιχείρησης. Εάν επισκεφτείτε μια τοποθεσία της Επιχείρησης όπως λχ  οι εγκαταστάσεις ή/και τα καταστήματα μας ή παραστείτε σε μια εκδήλωση της Επιχείρησης η οποία μαγνητοσκοπείται, η εικόνα και τα φωνητικά δεδομένα σας μπορεί να καταγραφούν.

Σχόλια και αξιολογήσεις. Πληροφορίες τις οποίες παρέχετε σε εμάς και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως σχόλια, δεδομένα ερευνών και κριτικές που γράφετε για ένα προϊόν.

Συλλογή και χρήση μη προσωπικών πληροφοριών

Συλλέγουμε, επίσης, δεδομένα σε μορφή που δεν επιτρέπει αυτόματα την άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο άτομο. Έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να μεταβιβάζουμε και να κοινοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες για κάθε σκοπό. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγει. Σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον μας παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την αποστολή προωθητικών/ενημερωτικών μηνυμάτων. Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των επιδόσεών μας, την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού μας και τη διεξαγωγή έρευνας. Για τους σκοπούς αυτούς, συνδυάζουμε δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από διαφορετικά περιβάλλοντα. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, το κάνουμε κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης ή/και όπως απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, να εκπληρώνουμε τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις, να προστατεύουμε την ασφάλεια των συστημάτων και των πελατών μας ή να υπηρετούμε άλλα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα:

 • Για να παρέχουμε τα προϊόντα μας, το οποίο περιλαμβάνει την ενημέρωση, τη διασφάλιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιλαμβάνει επίσης την κοινοποίηση δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ή για την εκτέλεση των αιτούμενων συναλλαγών.
 • Για να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας.
 • Για να εξατομικεύουμε τα προϊόντα μας και να σας κάνουμε προτάσεις.
 • Για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης προς εσάς, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή διαφημιστικού υλικού, την αποστολή ενημερωτικού υλικού  και την προβολή σχετικών προσφορών.

Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν πρακτικές συλλογής δεδομένων που ακολουθούνται από την Επιχείρηση:

Δημιουργία Λογαριασμού. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό στο site μας. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση μίας φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία, την πλήρη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη και έναν κωδικό.

Αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η Επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα προϊόντα της διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται τόσο σε εγγεγραμμένους χρήστες όσο και σε μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της σελίδας μας. Για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας απαιτείται: η είσοδος εγγεγραμμένου χρήστη, που προϋποθέτει τη συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και του προσωπικού κωδικού. Η σύνδεση μέσω Facebook, κατά την οποία η Επιχείρηση μας λαμβάνει τις πληροφορίες του δημόσιου προφίλ και τη διεύθυνση email του χρήστη. Η συμπλήρωση φόρμας με στοιχεία τιμολόγησης , πληρωμής και αποστολής. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

Επικοινωνία. Στις περιπτώσεις που οι χρήστες της σελίδας μας επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας αποστέλλουν το μήνυμά τους μέσω μίας φόρμας, όπου συμπληρώνονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνό τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιχείρηση χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

Διαγωνισμοί. Αποκρινόμενη στις επιθυμίες σας, η Επιχείρηση ενδέχεται να διοργανώσει διαγωνισμούς, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε του Facebook και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σεβόμενοι τα δικαιώματά σας, φροντίζουμε συμπληρωματικά προς τους όρους να αναρτούμε μία δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο κάθε διαγωνισμού.

Newsletters. Οι χρήστες που επιθυμούν να ενημερώνονται για τα νέα και τις προσφορές των εμπορευμάτων της Επιχείρησης, μπορούν να εγγράφονται στο Newsletter μας παρέχοντάς μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Σε μία προσπάθεια εξατομίκευσης της  ενημέρωσης, οι χρήστες ενδέχεται να κληθούν να επιλέξουν κατηγορίες ενδιαφέροντος πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης  για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας:

Προστασία Δικαιωμάτων. Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες. Επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

Εμπορικές συναλλαγές. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς εκτέλεσης συναλλαγών. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε στοιχεία πληρωμής για να παρέχουμε στους πελάτες συνδρομές σε προϊόντα και χρησιμοποιούμε στοιχεία επικοινωνίας για να τους παραδίδουμε τα προϊόντα που αγοράζουν από το  e-shop μας.

Αναφορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να αναλύουμε τις δραστηριότητές μας. Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να δημιουργούμε αναφορές για την απόδοση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Νομική συμμόρφωση. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ηλικία των πελατών μας, για να διασφαλίζουμε ότι εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Επίσης, επεξεργαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας και διαπιστευτήρια, για να βοηθούμε τους πελάτες να ασκούν τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.

Γιατί κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα

 Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται, για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Όταν παρέχετε δεδομένα πληρωμής για να κάνετε μια αγορά, θα μοιραστούμε τα δεδομένα πληρωμής με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Επιπλέον, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες εταιρίες μας. Μοιραζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα με τους προμηθευτές ή τους συνεργάτες μας, που εργάζονται για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων, και τις απαιτήσεις ασφαλείας, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Τέλος, θα φυλάσσουμε, θα αποκτούμε πρόσβαση σε, θα διαβιβάζουμε, θα γνωστοποιούμε και θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου σας, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Η Επιχείρηση κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας: (α) με Εταιρείες του ομίλου της Επιχείρησης για τους σκοπούς και στο πλαίσιο των όρων που προαναφέρθηκαν, (β) Καταστήματα ή/και εμπορικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Επιχείρηση για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών της λχ franchisees, (γ) Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Επιχείρησης, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των προϊόντων, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων.  Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.  (γ) Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Apps μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και Apps μας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη) (δ) Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Στις παραπάνω εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλον με τον οποίο μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας:

 • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Επιχείρηση:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Επιχείρησης,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους Δικτυακούς Τόπους μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη.  Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την Επιχείρηση.  

 Τα δικαιώματα Σας και ο τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που εμείς δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

  • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
  • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
  • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
  • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα αμφισβητείται αν οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να σταματήσουμε.
  • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
  • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
  • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ].

Η Επιχείρηση μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

 Cookie και παρόμοιες τεχνολογίες

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύουμε και να σεβόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εισόδου, να καταπολεμούμε τις απάτες, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. To site μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως τη δική μας, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από site μας αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως λχ την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος μας παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες για διάφορους σκοπούς, ανάλογα με το περιβάλλον ή το προϊόν, όπως τους εξής:

 • Αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας. Χρησιμοποιούμε cookie για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας, καθώς και για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Με την αποθήκευση των προτιμήσεών σας σε cookie, όπως της γλώσσας της προτίμησής σας, δεν χρειάζεται να ορίζετε τις προτιμήσεις σας επανειλημμένα. Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, θα αποθηκεύσουμε την προτίμησή σας να εξαιρεθείτε σε ένα cookie στη συσκευή σας.
 • Σύνδεση και έλεγχος ταυτότητας. Χρησιμοποιούμε cookie, για να ελέγχουμε την ταυτότητά σας. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο σε μια τοποθεσία web χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό, αποθηκεύουμε έναν μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού και την ώρα εισόδου σε ένα κρυπτογραφημένο cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie σάς επιτρέπει να μετακινείστε από τη μια σελίδα της τοποθεσίας στην άλλη, χωρίς να απαιτείται είσοδος ξανά σε κάθε σελίδα.
 • Αποθήκευση των πληροφοριών που παρέχετε σε μια τοποθεσία web. Χρησιμοποιούμε cookie, για να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει. Όταν παρέχετε πληροφορίες στην Επιχείρηση, όπως όταν προσθέτετε προϊόντα σε ένα καρότσι αγορών σε τοποθεσίες web της Επιχείρησης, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε ένα cookie, ώστε να θυμόμαστε τις πληροφορίες.
 • Σχόλια. Η Επιχείρηση ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookie, ώστε να μπορείτε να παρέχετε σχόλια σε μια τοποθεσία web.
 • Ανάλυση (Cookies «Απόδοσης»). Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε δικά μας cookie και cookie τρίτων καθώς και άλλα αναγνωριστικά, για να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης και επιδόσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookie για να μετρήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα ή μια υπηρεσία και για να αναπτύξουμε άλλα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις λειτουργίες των προϊόντων μας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε την χρήση cookies για σκοπούς απόδοσης οποτεδήποτε, επιλέγοντας την επιλογή «Ρυθμίσεις Cookies» στο pop-up παράθυρο που εμφανίζεται κατά την περιήγηση σας στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις στην περιήγηση σας στις Ιστοσελίδες μας. Περαιτέρω, μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή Σας, ώστε να μην λαμβάνετε cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξετε την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

 • Διαφήμιση.  Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε δικά μας cookie και cookie τρίτων καθώς και άλλα αναγνωριστικά, για να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, σχετικές με εσένα, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα Σου. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε την χρήση cookies για σκοπούς διαφήμισης οποτεδήποτε, επιλέγοντας την επιλογή «Ρυθμίσεις Cookies» στο pop-up παράθυρο που εμφανίζεται κατά την περιήγηση σας στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή, θα πάψετε να λαμβάνετε διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις σας. 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookie, αλλά παρέχουν στοιχεία ελέγχου που σας επιτρέπουν να τα αποκλείσετε ή να τα διαγράψετε. Συμβουλευτείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την τεκμηρίωση βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας, για να βρείτε οδηγίες σχετικά με τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των cookie σε άλλα προγράμματα περιήγησης.

Ορισμένες δυνατότητες των προϊόντων της Επιχείρησης εξαρτώνται από cookie. Εάν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookie, δεν θα μπορείτε να εισέλθετε σε μερικές από αυτές τις δυνατότητες ή να τις χρησιμοποιήσετε.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παρακάτω διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως, για παράδειγμα, πώς διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας, και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας. 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών στα οποία η πρόσβαση είναι περιορισμένη, και βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιούμε πλήθος τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προσωπικών Σας δεδομένων. Η Επιχείρηση συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης της ασφαλείας.

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλα ασφαλείας συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή/και άλλων νομικών προσώπων που αντιμετωπίζονται ως τέτοια (λχ Paypal) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται λχ τα δεδομένα  της πιστωτικής σας κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο:

ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Επιχείρησης. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Επιχείρησης και συνεργαζόμενων τρίτων εταιρειών, όπως λχ των εταιρειών που αναλαμβάνουν την συντήρηση των συστημάτων μας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων από εμάς

Η Επιχείρηση διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των προϊόντων και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση με τις νομικές της υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμβάσεών της. Επειδή αυτές οι ανάγκες μπορεί να ποικίλουν για τους διάφορους τύπους δεδομένων, το πλαίσιο της αλληλεπίδρασής μας μαζί σας ή την από μέρους σας χρήση των προϊόντων μας, οι πραγματικοί περίοδοι διατήρησης ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά.

Μερικά παραδείγματα περιόδων διατήρησης δεδομένων πελατών:

Παραγγελίες. Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε τουλάχιστον για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας. 

Εγγυήσεις. Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.

Newsletters. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Επιχείρηση και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Συλλογή δεδομένων από παιδιά

Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους όταν δεν έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα για τα παιδιά που συμμετέχουν στις εμπειρίες και τις εκδηλώσεις της Επιχείρησης. Ακόμη και αν συντρέχει η συναίνεση των γονέων, δεν θα ζητούμε εν γνώσει μας από παιδιά κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο να παράσχουν περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται για την παροχή του προϊόντος.

Οι γονείς μπορούν να αλλάξουν ή να ανακαλέσουν τις προηγούμενες επιλογές παραχώρησης συγκατάθεσης, καθώς και να ελέγξουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών για τα οποία παραχώρησαν συγκατάθεση ή έγκριση. 

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια ή ανταποκρινόμενοι σε:

 • Σχόλια από πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, εκπροσώπους του κλάδου ή άλλους ενδιαφερόμενους.
 • Αλλαγές στα προϊόντα μας.
 • Αλλαγές στις δραστηριότητες ή τις πολιτικές επεξεργασίας δεδομένων μας.

Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα τροποποιούμε την ημερομηνία “τελευταίας ενημέρωσης” που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές στη δήλωση, όπως μια αλλαγή στους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διαφέρει από τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, θα σας ειδοποιήσουμε είτε δημοσιεύοντας μια γνωστοποίηση σε εμφανές σημείο πριν από την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας αυτήν τη γνωστοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα δήλωση, για να γνωρίζετε πώς η Επιχείρηση προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Τρόπος επικοινωνίας

Εάν έχετε κάποιον προβληματισμό, παράπονο ή ερώτηση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που θέλετε να απευθύνετε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Επιχείρησης, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το μήνυμα σας στη διεύθυνση [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ]. Θα απαντούμε σε ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός 30 ημερών. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε έναν προβληματισμό ή να υποβάλετε ένα καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων ή άλλο επίσημο φορέα με σχετική δικαιοδοσία.