Φέρνετε τις άδειες γλάστρες σας στο κατάστημα, διαλέγεται φυτά τις προτίμηση σας και εμείς να μεταφυτεύουμε και σας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Εσείς πληρώνεται το χώμα και τα φυτά που έχετε διαλέξει, δωρεάν η εργασία μεταφύτευσης  και η μεταφορά στο χώρο σας.